All rights reserved © pasa.com.pl - realizacja: subinet
   Oferta
   Oferta

   Architektura Krajobrazu – zakres współpracy:

   • Inwentaryzacja i gospodarka istniejącą zielenią wraz z waloryzacją na potrzeby inwestycyjne
   • Projekty koncepcyjne i ideowe dla przestrzeni publicznych, komercyjnych, prywatnych oraz obiektów zabytkowych
   • Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie:
    • projekty szaty roślinnej w gruncie rodzimym i na stropach (wewnątrz i na zewnątrz)
    • projekty nawierzchni
    • projekty systemów nawadniania
    • autorskie projekty elementów małej architektury
    • projekty iluminacji
    • projekty zbiorników wodnych (naturalnych i sztucznych)
    • specyfikacje przygotowania i odbioru robót budowalnych, kosztorysy inwestorskie i przedmiary

   Nasze biuro oferuje również przygotowanie i koordynację projektów wielobranżowych oraz pełni nadzory autorskie w trakcie wykonywania robót budowlanych.

    

   Architektura Wnętrz – zakres współpracy:

   • Inwentaryzacja architektoniczna
   • Projekty koncepcyjne i ideowe dla przestrzeni komercyjnych, prywatnych oraz obiektów zabytkowych
   • Projekty wykonawcze w zakresie:
    • projekty instalacji wewnętrznych
    • projekty aranżacji ścian, podłóg i sufitów
    • autorskie projekty elementów zabudowy meblowej
    • kompleksowy wybór elementów wyposażenia

   Nasze biuro oferuje również koordynację przygotowania inwestycji (zakup materiałów, wybór wykonawców) oraz pełni nadzory autorskie w trakcie wykonywania robót budowlanych.